اعلامیۀ مطبوعاتی نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک پیرامون حملۀ تروریستی بالای پوهنتون کابل

اعلامیۀ مطبوعاتی نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک پیرامون حملۀ تروریستی بالای پوهنتون کابل

اعلامیۀ مطبوعاتی نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک پیرامون حملۀ تروریستی بالای پوهنتون کابل

13 عقرب 1399 برابر با 3 نوامبر 2020 

 نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک، حمله وحشیانه تروریستی بالای پوهنتون کابل را که در اثر آن تعدادی از محصلین و کارمندان این نهاد تحصیلی شهید و یا زخمی گردیدند، با شدید ترین الفاظ نکوهش می نماید. 

حمله بالای یک نهاد آموزشی و هدف قرار دادن جوانان آینده ساز کشور ما که مصروف فراگیری علم و دانش بودند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نشان دهندۀ اوج توحش و بربریت از سوی دشمنان دانایی، عزت و پیشرفت مردم افغانستان است. 

در حالی که مردم عزیز ما در سوگ تعدادی از بهترین جوانان خویش نشسته اند، دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور همدردی با خانواده های شهدا و ادای احترام به قربانیان این حملۀ تروریستی، امروز سه شنبه 13 عقرب 1399 برابر با 3 نوامبر 2020 را ماتم ملی اعلام نموده است. 

سفیر، شارژدافیر و اعضای نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک نیز به نوبۀ خود، در غم خانواده هایی که عزیزان خویش را از دست داده اند خود را شریک دانسته، برای شهدای این حادثۀ المناک از بارگاه خداوند متعال (ج) بهشت برین و برای زخمیان شفای عاجل استدعا می نمایند. 

همچنان از نمایندگی های دایمی کشور های عضو سازمان ملل متحد مقیم نیویارک دعوت به عمل آمده است تا با درنظرداشت محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، پیام های تسلیت خویش را از طریق ارسال یادداشت های دیپلوماتیک ذریعۀ ایمیل با این نمایندگی دایمی شریک سازند. 

You May Also Like

Fixing Failed States: From Theory to Practice