0

اعلامیۀ مطبوعاتی نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک پیرامون حملۀ تروریستی بالای پوهنتون کابل

اعلامیۀ مطبوعاتی نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک پیرامون حملۀ تروریستی بالای پوهنتون کابل 13 عقرب 1399 برابر با 3 نوامبر 2020 نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک، حمله وحشیانه تروریستی بالای پوهنتون کابل را که در اثر آن تعدادی…


Delegates Statements
0

Report of UNHCR on Refugees

STATEMENT BY Amb Mohammad NaeemiDeputy Permanent RepresentativePermanent Mission of the Islamic Republic of Afghanistan to the United Nations at 3rd Committee Debate on agenda item 61: Report of UNHCR on Refugees New York, 31 October 2019 Thank You Mr. Chairman,…

Focus
0

اعلامیۀ مطبوعاتی نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک پیرامون حملۀ تروریستی بالای پوهنتون کابل

اعلامیۀ مطبوعاتی نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک پیرامون حملۀ تروریستی بالای پوهنتون کابل 13 عقرب 1399 برابر با 3 نوامبر 2020 نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک، حمله وحشیانه…